zleva doprava
Matthias Koppensteiner, člen představenstva
Ronald Düller, předseda představenstva
Bruno Faustka, člen představenstva

Naše hodnoty

Vztahy s našimi zákazníky, dodavateli a zaměstnanci jsou osobní a stabilní a zakládají se na vzájemném respektu, důvěře a spolehlivosti.

Spolehlivost a perspektivnost mají v našich projektech nejvyšší prioritu. Jako poskytovatelé služeb se – jak již vyplývá z názvu – definujeme skrze naše služby. Jednoduše za sebe necháváme hovořit naše projekty!

Naším mottem je profesionalita, kompetence, zkušenost – nejsou to pro nás pouze prázdná hesla, nýbrž celofiremní hodnoty a zásady, jimž podřizujeme všechny naše aktivity.

Silný tým – naši zaměstnanci jsou středobodem našeho zájmu, a proto nám obzvlášť záleží na jejich odborném, ale i osobním vývoji. Každý jednotlivý zaměstnanec PKE má podstatný podíl na úspěchu společnosti, a tak je personál se svými znalostmi našim největším kapitálem.