Výzkum a vývoj

PKE F&E odpovídá v celém rozsahu (end-to-end) za vývoj produktů společnosti PKE a projektově specifických funkcí v rámci těchto produktů.
Pracujeme v souladu se zásadami lean & agile a zajišťujeme interní nepřetržité zlepšování procesů.

Vývojové oddělení pracuje se samostatně organizovanými feature týmy, které společně s přiřazeným produktovým vlastníkem realizují funkce v rámci jednotlivých produktů.

Pro zvýšení kvality je kladen důraz na co nejvyšší stupeň automatizace testovacích úkonů, aby bylo možné na základě vývoje funkce pomocí automatizovaných zkoušek reprodukovatelně, bezprostředně a efektivně realizovat nákladné periodické činnosti v rámci testování softwaru a zajistit krátké cykly zpětné vazby.

Vývojové oddělení udržuje dodané produkty pravidelným posuzováním technologií a refaktorizací technologicky a procesně v nejaktuálnějším stavu a průběžně školí i své pracovníky.

Díky účasti v národních a mezinárodních výzkumných programech se společnost PKE se svým vývojovým oddělením aktivně podílí i na perspektivních koncepcích a technologiích ve svých hlavních oborech činnosti, kterými jsou systémy řízení bezpečnosti, videosystémy, řízení přístupu, dispečinky a komunikace ve vězeňských prostorech.