Cookie Haftungsausschluss

Diese Seite benutzt Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern und speziell auf Ihre Interessen zugeschnittene Inhalte zur Verfügung zu stellen. Detaillierte Informationen über die Verwendung von Cookies auf dieser Website sind in unserer Datenschutzrichtlinie zur Verfügung gestellt. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Cookie Disclaimer

This site uses cookies to improve your user experience and to provide content tailored to your interests. Detailed information about the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. By using this website, you consent to the use of cookies.

Integrovaný facility management

Integrovaný facility management chápeme jako strategický management nemovitosti, přidružených systémů a služeb nepatřících do hlavního oboru činnosti vlastníka/uživatele, který zahrnuje komplexní poskytování technických služeb, služeb infrastruktury a obchodních služeb.

K našim základním kompetencím, které poskytujeme z velké části s využitím vlastních kapacit, patří zejména technické služby a služby infrastruktury v rámci facility managementu.

Náš úkol spatřujeme v provozování budov s inovativním facility managementem při současném zohlednění aspektů, jako jsou komfort, technika, architektura, ochrana a náklady ve smyslu uživatelů.
Jako provozovatel budov významně přispíváme k zachování vaší nemovitosti s maximálním důrazem na udržitelnost.

S naším rozsáhlým portfoliem služeb umožňujeme našim zákazníkům svěřit své zakázky komplexnímu dodavateli. Vznikající synergie vedou k situaci win-win, z čehož zákazníci profitují.

Fundované odborné znalosti našich špičkově vzdělaných a perfektně vyškolených pracovníků, kteří se dnes starají téměř o dva miliony m2 zastavěných ploch (a další neustále přibývají), zajišťují spokojenost zákazníků.

Nahoru

Business Development

Efektivní a jasné struktury podpůrných činností přizpůsobené vaší organizaci vás podporují při úspěšném podnikání ve vašich oborech činnosti.
Vytvoření a realizace optimálních struktur podpůrných činností a poradenství v této oblasti patří k našemu hlavnímu oboru činnosti.

Efektivita nákladů a energetická účinnost v provozu, stejně jako právní jistota jsou středobodem zájmu moderní organizace podpůrných činností.
Poskytujeme poradenství během celého životního cyklu budovy od plánování podpůrných činností až po modernizaci vaší nemovitosti.
Výpočty hospodárnosti a provozních nákladů provádíme individuálně s podporou rozsáhlé benchmarkové databáze. 

Nahoru

Operation Support

Potřebujete podporu v oblasti facility managementu při plánování až po výstavbu?
Důvěřujte našim odborníkům z oblasti facility managementu. Vypracujeme vám katalog požadavků na podpůrné činnosti pro plánování budov.

Doprovázíme, podporujeme, resp. kontrolujeme dodržování realizace s ohledem na plynulý provoz. Ve fázi přejímky provádíme rozsáhlé testy a zkušební provoz a umožňujeme tak okamžité odhalení nedostatků.

S ohledem na celý životní cyklus budovy činí náklady na výstavbu budovy jen cca 30 % z celkových nákladů. Díky pečlivému plánování a kompetentní realizaci tak šetříme peníze v běžném provozu budovy a zajišťujeme zachování hodnoty vaší nemovitosti.

Nabízíme vám odbornou podporu z pohledu vlastníka nebo uživatele budovy a pomůžeme vám dlouhodobě optimalizovat vaše provozní náklady.

Nahoru

Technický facility management

Jsme odborníky v oblasti řízení provozu a údržby domovních, stavebních a uživatelsky specifických zařízení.
Díky průběžným optimalizačním opatřením a zlepšovacím návrhům zajišťujeme efektivní provozování vašich nemovitostí.
Dodržování zákonných předpisů je pro nás přitom prioritou číslo jedna.

Technický facility management však znamená více než jen údržbu zařízení, inspekce, opravy a 24hodinovou pohotovost na telefonu.  
V rámci našeho řízení provozu považujeme každou nemovitost za komplexní celek, který vyžaduje individuální péči.

Jsou pro vás důležité nízké a transparentní náklady na životní cyklus a zachování hodnoty vaší nemovitosti?
Nabízíme vám podpůrné služby šité na míru a kreativní řešení přizpůsobená vašim specifickým potřebám. Důvěřujte odborným znalostem našich expertů.

Nahoru

Mobilní servis

Komplexní servisní služby.
Jsme tam, kde nás naši zákazníci potřebují. Po celém Rakousku zaručujeme díky našim pobočkám v jednotlivých spolkových zemích prostřednictvím našeho mobilního servisního týmu optimální plošnou péči a krátké reakční časy.

Náš mobilní servis disponuje nejmodernějšími propojenými digitálními zařízeními, která vám zaručí bezprostřední a kompletní dokumentaci zakázky. Všechny informace jsou ihned k dispozici, což zajišťuje rychlý servisní zásah. Naši servisní pracovníci znalí zařízení a místních poměrů umožní včasné a kvalitní vyřízení zakázky.

Náhradní díly nutné pro provoz vozí technici s sebou ve voze, což zaručuje vysokou disponibilitu zařízení.

Nahoru

Facility management infrastruktury

Běžný a mimořádný úklid, stejně jako péče o vnější prostranství kolem vaší budovy patří k našim základním kompetencím. Naši kvalifikovaní pracovníci vědí přesně, co vše je nutné při daném požadavku na úklid zohlednit, a zajistí trvalý, kvalitní a bezvadný výsledek úklidu.

Zajistíme vám i čištění fasád, stejně jako bezpečnostní služby jako např. vrátného a ostrahu, popř. zimní údržbu – tyto služby jsou realizovány prostřednictvím osvědčených a spolehlivých partnerských firem.

Čisté, nebo chemicky čisté?
Správný úklid pracovních prostor – právě v oblastech, kde se schází velké množství lidí – je důležitým a zodpovědným úkolem, který rádi splníme. Nablýskaný vzhled vytváří dobrý a pozitivní image vaší firmy.
Ještě důležitější však pro nás je dodržování hygienických standardů, aby bylo zajištěno blaho a zdraví vašich zaměstnanců.

Naše služby přizpůsobujeme vašim individuálním potřebám. Moderní metody práce a flexibilní poskytování služeb zajišťují úsporný výsledek šitý na míru zákazníkovi.
Důvěřujte know-how našich zkušených profesionálů, kteří zajistí úklid a ochranu vašich nemovitostí a zařízení a udrží vaši budovu v celkově dobrém stavu.

Nahoru

Úklid výpočetních středisek

Čistá data?

Vedle našich profesionálů pro běžný úklid máme vysoce specializovaný tým, který se profesionálně stará o čistotu a bezpečnost ve vašich serverových místnostech. Naši specialisté pro vás naplánují krok za krokem standardizované pracovní postupy a zajistí plynulou realizaci za plného provozu vašeho výpočetního střediska.

Naše dlouholeté zkušenosti, stejně jako profesionální a spolehlivá realizace zakázek zajišťují 100% bezpečnost a absolutní čistotu a umožňují tak efektivní provoz výpočetního střediska.

Nahoru

Energetický management

Je pro vás důležitá ochrana životního prostředí?

Naši odborníci zajišťují nasazení energetického managementu pro efektivní a trvale udržitelný provoz budov. Pomocí energetické analýzy zjišťujeme potenciály úspor, ekonomicky je analyzujeme a navrhujeme jejich realizaci.

Monitorování a kontrola spotřeb energie probíhá pomocí nejmodernějších softwarových nástrojů a umožňuje rychlou a transparentní reakci.

Zavedení systémů energetického managementu, auditování, stejně jako poradenství v průběhu výstavby vám zajistí šetrnou spotřebu zdrojů a tím úsporu nákladů.

Nahoru

Řízení jakosti

Naše certifikace jakosti hovoří samy za sebe:

Kvalita však pro nás není pouze otřepaná fráze!

Pokládáme naše zaměstnance za největší firemní kapitál a jejich bezpečnost a spokojenost je pro nás na prvním místě. Preventivně realizujeme přiměřená opatření k zajištění zdraví na pracovišti. Náš kodex chování zajišťuje dodržování etických hodnot, za které vědomě neseme odpovědnost.

Spokojení zákazníci jsou naším nejvyšším cílem, výborná kvalita servisu tvoří základ naší každodenní práce. Pravidelné dotazování zákazníků a vyhodnocování jejich odpovědí je garantem nepřetržitého procesu zlepšování.

Zavazujeme se k zajišťování jakosti a ekologicky udržitelnému jednání. Ochranu životního prostředí a šetření energií považujeme za výzvu, pro kterou neváháme poskytnout zdroje.

Průběžné nabídky vzdělávání a dalšího vzdělávání, provádění interních a externích auditů, reference od renomovaných zákazníků, transparentní komunikace, ploché hierarchie a tudíž krátké rozhodovací procesy jsou jen některé z četných znaků výsadního postavení, které vám nabízíme.

Profitujte z vědomostí našich vyškolených pověřenců pro odpadové hospodářství a kvalifikovaných energetických auditorů. Rovněž naše živnostenská oprávnění dokládají naše rozsáhlé odborné vědomosti:

 • Vytápěcí technika, vzduchotechnika (sloučená živnost)
 • Plynárenství a sanitární technika
 • Chladicí a klimatizační technika (živnost)
 • Kovotechnika pro kovové konstrukce a strojírenství (sloučená živnost)
 • Bezpečnostní specialista; Bezpečnostně-technické centrum
 • Provádění činností požární hlídky
 • Správa budov
 • Čištění památkových objektů, fasád a budov (živnost)
 • Elektrotechnika
 • Udržování prostor a ploch pro odstavení motorových vozidel (živnost garážování)
 • Přenechávání pracovních sil
 • Úklid sněhu, péče o dopravní plochy a jejich čištění (letní a zimní údržba)                                   

Nahoru

Odpovědnost provozovatele

Bezpečnost na prvním místě.

Dodržování právních předpisů v provozu budov je naším hlavním úkolem. Poskytujeme vám individuální poradenství a podporu při užívání vaší nemovitosti, např. nebytových prostor, kanceláří, obytných prostor nebo výzkumného zařízení, pro dodržení a dokumentaci provozu objektu v souladu s právními předpisy.
Přitom nic neponecháváme náhodě, proto se mohou naši zkušení specialisté opírat o vždy aktuální elektronickou databázi.

Nahoru

CAFM

Computer-Aided Facility Management.
Pomocí systémů CAFM vás podporujeme při správě vašich budov. Naši odborníci mají rozsáhlé zkušenosti s implementací a běžným ovládáním renomovaných programů CAFM.

Profitujte z jednoho systému.
Všechny relevantní údaje o vaší nemovitosti integrujeme do jednoho systému, což usnadní jejich aktualizaci.

Transparentní vyřízení zakázek.
Díky digitálnímu záznamu všech relevantních dat o vaší budově dokážeme velmi rychle zjistit ukazatele, které optimalizují provoz budovy a jeho organizaci. Díky bezpapírovému vyřízení zakázky zaručujeme rychlé a trvalé poskytování informací.

Nahoru

Sjednávání a uzavírání smluv

Komfortní balíček.

Plánujeme, financujeme, budujeme a provozujeme vaše technická zařízení.

Ať už se jedná o uzavírání smluv pro zařízení, nebo energie – naši specialisté realizují řešení na míru.
Zmodernizujeme vaše zařízení a postaráme se o jeho efektivní a bezpečný provoz.

Spolehlivost a bezpečnost vám přitom zaručí vynikající ekonomická bonita našeho koncernu.

Nahoru

Management parkovacích prostor

Tady parkujete správně.
Staráme se nepřetržitě 24 hodin denně o bezpečný a čistý provoz vašich garáží.

Od úklidu přes technické řízení provozu a 24hodinový dispečink až po správu parkovacího prostoru zaručujeme nejen maximální komfort, ale i ekonomicky efektivní provoz vašich parkovacích ploch.

Rádi za vás převezmeme obchodně-právní vedení ve spojení s provozem vašich garáží a zajistíme vám tak komplexní bezstarostný servis.

Nahoru