Naše zaměření

Společnost PKE Verkehrstechnik působí již přes 30 let hlavně jako generální dodavatel pro kompletní technické vybavení tunelů a dopravních řídicích ústředen a patří v této oblasti k předním evropským poskytovatelům.

Naše hlavní pozornost se zaměřuje na vybavení silničních a železničních tunelů, od zařízení pro hlášení požáru, videomonitorování, tunelové radiokomunikace a světelné signalizace až po výškovou kontrolu. Jako generální dodavatel navíc nabízíme kompletní portfolio (větrací, osvětlovací a vodárenská zařízení, včetně automatizované techniky řízení procesů).

Řídicí ústředny

S pomocí našeho kvalifikovaného personálu zajistíme plánování a zřízení řídicích ústředen pro provozní a dopravní techniku silničních tunelů.

Z řídicí ústředny lze sledovat a řídit kompletní silniční úsek nebo tunel a rychle reagovat na každou dopravní situaci (dopravní zácpu, poruchy, meteorologické jevy atd.) nebo nadstandardní události (požár, ztracené předměty atd.).

Při zřizování spolupracujeme i s projektanty a experty z oblasti ergonomie práce a ochrany zdraví při práci, abychom pro zadavatele zajistili optimální pracovní podmínky a maximální bezpečnost na silnicích.

To top

Systémy řízení dopravy

Při zřizování příslušných systémů řízení dopravy na podporu a za účelem rozdělení, resp. optimalizace proudu dopravy spolupracujeme s renomovanými výrobci.

Veškeré systémy jsou samozřejmě state-of-the-art a lze je řídit manuálně nebo v závislosti na systém ovlivňujících událostech z výše popsaných dopravních řídicích ústředen.

To má zabránit nestabilním dopravním situacím (zácpám atd.) a vést ke zvýšení dopravní bezpečnosti (snížením rychlosti v určitých úsecích).

To top

Videodetekce nadstandardních událostí (VBTC)

Videodetekce událostí (videoanalýza) vyvinutá a průběžně dále vyvíjená vlastním vývojovým oddělením společnosti PKE v kombinaci s videomanagement systémem (AVASYS®), rovněž z vývojové dílny PKE, poskytuje operátorovi maximální automatizovanou podporu, aby byl v případě události schopen co nejrychleji správně rozhodnout.

To top

Simulace tunelů a školící nástroje pro tunely

Přáním zákazníkům nejsou kladeny prakticky žádné meze – od jednoduchých školících systémů až po komplexní simulace tunelů pro dopravní manažery (operátory).

To top