TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOV / ELEKTROTECHNIKA

Společnost PKE Gebäudetechnik vystupuje jako ucelený, produktově neutrální zhotovitel komplexních silnoproudých a slaboproudých zařízení, včetně následného technického servisu.

Přitom se spoléháme na dlouholeté zkušenosti a kompetenci perfektně vyškolených pracovníků.
Zaměřujeme se jak na soukromé, tak i na veřejné zadavatele.

Dodáváme vám následující produkty orientované na optimální prospěch zákazníků:

 • Středněnapěťová zařízení do 20 kV
 • Dieselové zdroje nouzového proudu
 • Záložní zdroje UPS
 • Nízkonapěťové rozvody a hlavní rozvaděče
 • Systémy měření a regulace
 • Nemocniční instalační systémy
 • Instalace typu EIB
 • Nouzová osvětlení
 • Kabeláže počítačových systémů
 • Údržba a servis
 • Plánování provedení a engineering